سه‌شنبه, 8 مهر 1399

  • ساعت : ۱۲:۳۷:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۲۹۵۵۱
شركت در وبینار بین المللی بهره وری آب

شرکت  در وبینار بین المللی بهره وری آب

آقای دکتر نادر حیدری عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با تخصص مدیریت منابع آب در 24 تیر1399 در وبینار بین المللی با موضوع: آیا بهبود بهره وری آب می تواند ما را از کمبود جهانی آب نجات دهد؟ شرکت نمود.

این وبینار توسط نهادهای پیشرو در زمینه استفاده پایدار آب کشاورزی از جمله مؤسسه بین المللی مدیریت آب (IWMI) ، برنامه جهانی تحقیقاتی CGIAR در زمینه آب، زمین و اکوسیستم (WLE)، بانک جهانی ، اتحادیه آفریقا ، دفتر فدرال کشاورزی (FOAG) ، مؤسسه تحقیقات سیاست بین المللی غذا (IFPRI) و گروه کاری WASAG در مورد "مدیریت پایدار آب کشاورزی".  برگزار گردید. بحث های وبینار به طور عمده درزمینه پتانسیل ها، محدودیت ها، راهکارها و تمهیدات شاخص بهره وری آب در کمک به مدیران آب (از مزرعه تا سطح حوضه آبریز) برای مقابله با کمبود رو به رشد منابع آب به دلیل تغییرات اقلیمی و سایر عوامل بودند. در وبینار پیام های اصلی در مورد بهره وری آب ارائه شده و بازخورد های آن از طرف ذینفعان دریافت گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها