شنبه, 5 مهر 1399

  • ساعت : ۱۳:۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۲۶۵۶۱
بازدید رئیس مركز مطالعات و همكاری های بین المللی وزارت عتف از برخی موسسات تحقیقاتی

بازدید رئیس مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت عتف از برخی موسسات تحقیقاتی

 

بر اساس هماهنگی های انجام شده توسط دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان, دعوتی از آقای دکتر مسعود صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم,  تحقیقات و فناوری به عمل آمده و در تاریخ سه شنبه مورخ 1399/4/10 به همراه آقای دکتر ولی نسب بازدیدی از بانک ژن موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (با حضور آقای دکتر نجفیان رئیس موسسه و همکاران)، آزمایشگاه ها و بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (با حضور آقای دکتر حسینی سالکده و همکاران) و باغ گیاه شناسی (با حضور آقای دکتر جلیلی و همکاران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور) انجام شد.

در این بازدید توضیحات جامعی توسط مسئولین ذیربط از موسسات تحقیقاتی / پژوهشگاه درخصوص ارتباطات بین المللی و زمینه های همکاری های تحقیقاتی ارایه گردید. در ادامه آقای دکتر صدری نسب نیز در هر 3 بازدید زمینه های حمایت و پشتیبانی مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت مختلف را مطرح نمودند از جمله:

 

1) امکان اجرای پروژه های تحقیقاتی بین المللی مشترک و با حمایت مالی مرکز

2) پوشش هزینه دعوت از محققین و متخصصین ایرانی و خارجی برای برگزاری کارگاه های علمی در داخل کشور

3) تسهیل و حمایت در اخذ ویزا و ارتباط با سفارتخانه ها

4) حمایت در برگزاری همایش های بین المللی مانند دعوت از سخنرانی های کلیدی و پرداخت هزینه آنها

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها