شنبه, 5 مهر 1399

  • ساعت : ۱۰:۴۵:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۲۶۳۰۲
برگزاری دوره آموزشی وبیناری«روش های ساده ارزیابی جهت برنامه ریزی سریع خاكـ »

برگزاری دوره آموزشی وبیناری «روش های ساده ارزیابی جهت برنامه ریزی سریع خاكـ » 

 

در این وبینار در ابتدا مفاهیم پایه ای در ارزیابی سلامت خاک مانند تنوع زیستی موجودات خاک زی و اهمیت آنها در سلامت خاک، خدمات اکوسیستمی خاک، عوامل مهم و تاثیرگذار در تخریب خاک، وضعیت خاک های در معرض تخریب  در سطح جهان و ایران، روش های مهم کنترل فرسایش آبی و بادی در سطح مزرعه، روابط متقابل خاک و تغییرات اقلیمی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، نقشه مواد ارگانیک موجود در خاک در سطح جهان که توسط سازمان خوار و بار جهانی  با همکاری بیش از 150 متخصص در زمینه خاک از 110 کشور تهیه و تدوین شده است ارائه گردید. نقش مواد ارگانیک در سلامت خاک و رابطه آن با بهبود شاخص های مهم  خاک از قبیل شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نیز مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه مواد و تجهیزات مورد نیاز در ارزیابی سریع خاک مانند بیلچه، بطری، خط کش و لوله پی وی سی و غیره معرفی گردید. در ادامه روش های امتیاز دهی و کمی کردن شاخص ها معرفی  گردید. روش های ارزیابی فاکتور هایی مانند بافت خاک، ساختمان خاک، رنگ خاک، تخلخل، موجودات خاک زی، عمق موثر ریشه، فرسایش آبی، فرسایش بادی، میزان نفوذ پذیری آب در شرایط مزرعه و آزمایشگاه و پایداری خاک دانه های خاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه دو شاخص مهم بیولوژیک خاک، اندازه گیری تنفس خام و میزان وجود میکرواورگانیزم های هتروتروف توضیح داده شد. تنفس خاک ناشی از تجزیه مواد آلی می باشد ( مثلاً معدنی شدن بقایای محصولات برداشت شده کشاورزی ) و تشکیل دی اکسید کربن آخرین مرحله معدنی شدن کربن می باشد. اندازگیری میزان تنفس به دو روش آزمایشگاهی و مزرعه ای انجام می پذیرد. در روش مزرعه ابتدا یک چمبر استاتیک بر روی سطح خاک قرار گرفته و یک اسفنج که آغشته به محلول 2 مولارهیدروکسید سدیم در داخل محوطه چمبر قرار گرفته و سپس درب آب بسته و ایزوله می شود. بعد از حدود 48 ساعت چمبر باز شده و محلول هیدروکسید سدیم با اسید کلریدریک تیتر می گردد و میزان انتشار دی اکسید کربن برآورد می گردد. در ادامه روش ارزیابی میزان وجود میکرواورگانیزم های هتروتروف با استفاده از یک کاغذ صافی و پتری دیش مورد بررسی قرار گرفت. در پایان جمع بندی از مباحث مطرح شده ارائه  و منابع علمی جهت مطالعه بیشتر برای علاقه مندان ارئه گردید.

 

ارائه دهنده: دکتر سعید کاربین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها