شنبه, 5 مهر 1399

  • ساعت : ۸:۳۷:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۲۵۸۵۸
برگزاری دوره وبیناری «آشنایی با نظام میراث كشاورزی با اهمیت جهانی»

ثبت نظام­ های میراث کشاورزی مهم جهانی

وبینار «آشنایی با نظام میراث کشاورزی با اهمیت جهانی Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) » با هدف طرح موضوع برای مدیران، محققین، مسئولین و کارشناسان امور بین الملل موسسات و مراکز تابعه و وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز دوشنبه 26 خردادماه سال جاری از سوی دفتر ارتباطات علمی وهمکاریهای بین المللی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که به صورت وبینار برگزار شد، آقایان دکتر کیانی راد، رئیس محترم موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  و دکتر بهزاد نسب، عضو هیات علمی موسسه مزبور به تشریح مفاهیم، فرایند کار و نمونه های ثبت شده در جهان و ایران پرداختند.

آسیب های وارده به کشاورزی نظیر تغییرات اقلیمی، رقابت بر سر منابع، کاهش ذخایر اکولوژیکی و تنوع زیستی، مهارجرت نیروی جوان، کاهش سرمایه اجتماعی و زوال تدریجی ارزش های فرهنگی مرتبط در بخش کشاورزی، علیرغم پیشرفت علم و فناوری، تهدیداتی هستند که موجبات ناکامی کشاورزی صنعتی و مدرن را فراهم می آورند. سازمان خواربار و کشاورزی ( فائو) در راستای دستیابی به اهداف سازمانی خود مبنی بر کاهش فقر و ارتقاء امنیت غذایی، توجه و اهمیت به سیستم های کشاورزی سنتی را برای پایداری معیشتی و نیز حفظ و نگهداری جوامع روستایی و تنوع زیستی را به عنوان راهکار مناسبی برای کاهش یا ازبین بردن تهدیدات مزبور اعلام کرد. در همین راستا فرایند ثبت نظام میراث مهم کشاورزی جهانی (GIAHS) شکل گرفته و معیارهای آن برپایه اولویت های زیر قرار گرفت:

- معیشت و امنیت غذایی مردم محلی

- سازمان های اجتماعی

- ارزش های فرهنگی

- چشم انداز بصری بارز

- دانش و فنون سنتی

- تنوع زیستی کشاورزی

هر سایت ثبت شده بیانگر تاریخ توسعه منحصر به فرد یک نظام سنتی کشاورزی در طول زمان و انطباق آن با محیط پیرامونی است که نشان می دهد چگونه کشاورزان دانش و فنون خاص خود را برای شکل دادند به چشم انداز و سیستم ها توسعه داده اند. جیاس گرچه یک میراث محسوب می شود ولی آنچه آن را معنا و مفهوم می ­دهد پیوند با آینده و معیشت مردم محلی است . استفاده از ابزارهای مدرن درکشاورزی سنتی نه تنها اشکالی ندارد بلکه یک ضرورت محسوب می شود، مشروط بر اینکه نظام کشاورزی سنتی برهم نخورده و تنوع زیستی و پایداری در ابعاد مختلف حفظ گردد.

در ادامه مباحث آموزشی، فرایندکلی ثبت سایت و اقدامات مرتبط با آن و نمونه های ثبت شده در ایران و جهان توسط مدرسین تشریح گردید و در پایان کارگاه آموزشی به پرسش های شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داده شد.

شایان ذکر است دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی درنظر دارد با همکاری موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بخش دوم کارگاه آموزشی مزبور را با طرح موضوعات فنی، در نیمه دوم سال جاری برگزار نماید.

* شایان ذکر است فایل های پی دی اف سخنرانان، جهت بهره برداری ضمیمه می­ گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها