پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

قابل توجه پژوهشگران و صاحبنظران

 

بهره­ وری یک مفهوم جامع و فراتر از یک ابزار، تکنیک و یا یک رویکرد می­باشد. بهره ­وری یک نگرش، فرهنگ، برداشت ذهنی از کار و زندگی و استفاده زا منابع و جلوگیری از اتلاف نیرو، انرژی ، ظرفیت ها و قابلیت ها با هدف هوشمندسازی فعالیت ها برای ارتقاء و تعالی زندگی افراد است. از این رو به منظور کمک به اشاعه مفاهیم مستند بهره­ وری در امور و ایجاد بستر مناسب برای ترویج و انتشار این مفاهیم در سطوح مختلف، سازمان ملی بهره ­وری ایران، اقدام به انتشار ماهنامه بهره ­وری نموده و از کیه پژوهشگران، محققین و صاحب نظران جهت ارسال مقالات و مطالب مرتبط با موضوع بهره­وری از طریق پست الکترونیکی info@APO.gov.ir دعوت به عمل آورده است. به همکاران و محققین محترمی که در دوره ­ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده از سوی APO  حضور یافته ­اند توصیه می­ گردد این فرصت را مغتنم شمرده و اطلاعات خود را در قالب مطالب علمی به این ماهنامه ارسال نمایند.

گروه مراکز تحقیقات بین المللی

دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بین ­المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0